آموزش حسابداری خوش آموز

فهرست حسابها

برای مشاهدۀ کامل مطلب فهرست حسابها بر روی دکمۀ ادامۀ مطلب کلیک کنید....

معاملات تجاری

برای مشاهدۀ کامل مطلب معاملات تجاری بر روی دکمۀ ادامۀ مطلب کلیک کنید....

آشنایی با معادله حسابداری گسترده

برای مشاهدۀ کامل مطلب آشنایی با معادله حسابداری گسترده بر روی دکمۀ ادامۀ مطلب کلیک کنید....

آموزش حسابداری مقدماتی

درس پنجم صورتحساب سودوزيان: درزندگي روزمره يك خانواده هم باكسرهزينه هاي يك ماه از درآمدهاي آن كسرواضافه يك ماه خانواده بدست مي آيد،در شركتها وموسسات هم باهمين روش سودوزيان بدست مي آيددرواقع صورتحساب سودوزيان چگونگي ونتيجه فعاليتهاي يك واحد اقتصادي راطي يك دوره زماني نشان ميدهد. سود(زيان)خالص=درآمدها –هزينه ها صورتحساب سودوزيان يك موسسه خدماتي شامل چهاربخش ميباشد: 1-عنوان موسسه ياشركت...

2. دوره آموزش جامع حسابداری مالی . آشنایی با معادله حسابداری

فصل کنونی معادله حسابداری در زمانی که یک کارفرین شروع به راه اندازی یک تجارت می کند, دارایی تجاری خود را (مانند تجهیزات اداری, ساختمان های تجاری , موجودی نفد در بانک و صندوق و سایر ) را از دو منبع به دست می آورد :یک راه سرمایه گذاری با از استفاده از پول نقد یا اینکه وام می گیرد. خرید این داراییها از طریق تامین اعتبار توسط شخص ثالث صورت می پذیرد که طی این تعهد باید در آینده مبلغ اعتبار پرداخت ...

4 . آموزش حسابداری مقدماتی

درس چهارم سيكل(دوره عمل )حسابداري يك سيكل يادوره حسابداري بايد به ترتيب زيرباشد: سندحسابداري=ثبت دردفترروزنامه=انتقال به دفتركل(معين ،تفضيلي)=تهيه ترازآزمايشي اصلاح نشده=انجام عمليات اصلاحات وتعديلات پايان دوره=ترازآزمايشي اصلاح شده=بستن حسابها=تهيه صورتهاي مالي 1-سندحسابداري: ابتداباتوجه به اسنادومدارك مثبته مانند فاكتورخريد،فروش ،قبض آب وبرق و...رويدادمالي رابه ترتيبي كه دردرس سوم توضيح داد...

3. آموزش حسابداری مقدماتی

درس سوم اين قسمت ازدرس آخردرس قبل بودكه مجددابراتون ميزارم ,چون كل درس به اين موضوع مربوط ميشه خب به قسمت مهم كارميرسيم يعني شناخت ماهيت حسابها. اگه كسي ميخوادكارحسابداري انجام بده بايد ماهيت حسابها روبشناسه يعني يك رويدادمالي روتجزيه وتحليل كنه ببينه كه كدوم يكي ازحسابها دچارتغيير ميشن وبايد دربدهكار ثبت بشن يا بستانكار. 1-داراييها افزايش :بدهكار+ (سمت راست حساب) كاهش :بستانكار –( سمت چپ ح...

2 . آموزش حسابداری مقدماتی

فصل دوم معادله حسابداري مبنا وركن اصلي عمليا ت حسابداري ،معادله حسابداري ميباشد.اطلاعات حسابداري به خودي خودقابل استفاده نيستند لذابايدثبت،طبقه بندي ودرقالب صورتهاي مالي خلاصه گردند.براي ثبت اين اطلاعات،بايد هررويدادمالي راموردتجزيه وتحليل قرارداده،اثرآنرابرمعادله حسابداري تعيين نماييم.شماتابالاترين سطوح حسابداري هم ارتقاپيداكنيدبازهم اساس كارهمين معادله ميباشد. درادامه به بررسي معادله حسابداري...

1. دوره آموزش جامع حسابداری مالی . حسابداری مالی چیست؟

حسابداری مالی حسابداری مالی به سیستمی گفته می شود که جمع آوری ,پردازش و تهیه گزارش از عملکرد مربوط به گردش اطلاعات مالی یک نهاد مانند: :(صورت سود و زیان) و یا تراز مالی آن مثل :(دارایی ها , بدهیها و حقوق صاحبان سهام ) و نیز هرگونه تغییر در وضعیت مالی را تحت پوشش قرار میدهد. هر نهادی , چه به منظور سودآوری و یا به هر منظور دیگر تاسسیس گردیده , مهمترین هدف آن دستیابی به بیشترین ارزش افزوده...

1. آموزش حسابداری مقدماتی

مقدمه: هدف ازبرگزاری این دوره آموزش اصول ومفاهیم حسابداری به زبانی ساده وشیوا برای استفاده عموم وافرادی كه نیازبه یادگیری این دانش دارندمیباشد.سعی میكنیم مطالب رابصورت خلاصه ومفید وكاربردی باذكر مثالهای ساده وقابل فهم بیان نماییم امیداوریم كه مفیدفایده باشد. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi