خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


اصطلاحات مهم روان شناسی بالینی 1

اصطلاحات مهم روان شناسی بالینی 1

اعتبار نامه accreditation

طرح انجمن روان شناسی امریکا برای مشخص کردن برنامه های آموزشی روان شناسی که طبق معیارهای آموزشی قابل قبول اجرا می شوند.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارکار عملی بالینی Clinical practicum

نوعی آموزش که هدفش آموزش مهارت های بالینی اختصاصی ( در زمینه سنجش، روان درمانی و غیره ) به دانشجویان است. در کار عملی غالباً دروس دانشگاهی یا نظریه با عمل تلفیق می شوند.

روان شناسی بالینی Clinical psychologists

متخصصی که وظیفه اش شناخت و درمان مشکلات هیجانی ، رفتاری و شناختی افراد است. روان شناسان بالینی کارهای زیادی انجام می دهند. همانند روان درمانی ، سنجش و تشخیص ،تدریس ،نظارت ، تحقیق، مشورت و کارهای اجرایی .

علم بالینی Clinical science

یک مدل آموزشی در روان شناسی بالینی که استفاده از رویکردهای تجربی در سنجش ، پیش گیری و مداخله بالینی تأکید دارد. این مدل محصول این دغدغه است که روان شناس بالینی ، زمینه های علمی محکمی ندارد.

روان شناسان مشاور Counseling Psychologists

روان شناسی که فعالیت ها و علایق شان با فعالیت ها و علایق روان شناسان بالینی همپوشی قابل توجهی دارد. روان شناسان مشاور به طور سنتی افرادی را که بهنجارند یا ناسازگاری خفیفی دارند به طور انفرادی و گروهی درمان می کنند و مشاوره تحصیلی و شغلی انجام می دهند.

مدرک دکترا Doctoral degree

مدرک آموزشی بالاتر از فوق لیسانس. در روان شناسی بالینی این مدرک معمولا بعد از چهار سال آموزش در زمینه سنجش ، تشخیص ، روان درمانی و تحقیق و یک سال کارورزی به دست می آید.

امتحان پیشرفت تحصیلی Graduate Record Examination

معمولا از داوطلبان تحصیلات تکمیلی نتیجه این امتحان را می خواهند. در امتحان پیشرفت تحصیلی توانایی های کمّی، شفاهی و تحلیلی دانشجویان سنجیده می شود. در ضمن در امتحان پیشرفت تحصیلی آزمون های موضوعی ( همانند آزمون روان شناسی ) هم وجود دارد.

امتحان صلاحیت Qualifying Examination

امتحانی که تمام دانشجویان روان شناسان بالینی باید بدهند و معمولاً در سال سوم دوره برگزار می شود. این امتحان معرف قابلیت و صلاحیت تحصیلی انشجویان است.

روان شناسان توان بخشی Rehabilitation Psychologist

روان شناسان توانبخشی به معلولان جسمی یا ذهنی کمک می کنند. آن ها معمولاً در بیمارستان های عمومی یا مراکز توان بخشی کار می کنند و مشکلات روانی ، اجتماعی و محیطی معلولان را برطرف می نمایند.

روان شناسان مدرسه School Psychologists

روان شناسان مدرسه به معلمان و اولیای مدارس کمک می کنند رشد عقلی، اجتماعی و هیجانی محصلان خردسال را افزایش دهند. فعالیت های آنان شامل ارزیابی نیازهای ویژه ،تنظیم مداخلات یا برنامه های ضروری برای رفع این نیازها و مشاوره با معلمان و مسئولان اجرایی در مورد سیاست مدرسه می باشد.

مدل آموزشی دانشمند - متخصص Scientist- Practitioner model of training

فلسفه آموزشی غالب در روان شناسی بالینی. اساس این مدل بر این تلقی پی ریزی شده که روان شناسان بالینی باید بتوانند به طور همزمان دانشمند و متخصص بالینی باشند.

روان شناسان سلامتی Heahth Psychologists

گروهی از روان شناسان که تحقیقات و کارشان در مورد پیش گیری از بیماری ها ،حفظ و ارتقای سلامتی و درمان کسانی است که بیمارند.

رویکرد فردنگر Idiographic appoach

رویکردی که بر تفاوت های فردی تأکید دارد تا بر اصول عمومی . در اصل این رویکرد با کار بالینی ذهنی مناسبت دارد.

کارورزی Internship

یک تجربه بالینی است که تمام دانشجویان روان شناسی بالینی باید آن را پشت سر بگذارند و به طور معمول در انتهای دوره دکترا انجام می شود.کارورزی ها عموماً یک سال طول می کشند و طی آن افراد باید به طور تمام وقت در یک مرکز مستقل مشغول به کار شوند.

مدرک فوق لیسانس Master’s degree

مدرکی که معمولاً پس از دو سال تحصیلات تکمیلی گرفته می شود. فوق لیسانس های روان شناسی بالینی اگر چه در مراکز متنوعی کار می کنند ولی به ندرت می توانند به طور مستقل کار کنند.

رویکرد قانون نگر Nomothetic approach

رویکردی که هدفش پیدا کردن اصول عمومی رفتار است و توجهی به تفاوت های فرد ندارد. این رویکرد با کار بالینی تجربی گرا مناسبت دارد.

پیراحرفه ای ها paraprofessionals

کسانی ( همچون کارکنان خطوط اضطراری ) که برای کمک به متخصصان بهداشت روانی آموزش دیده اند.

دانشکده های حرفه ای Professional schools

دانشکده هایی که سطوح پیشرفته روان شناسی در آن تدریس می شود و قابلیت در سنجش و روان درمانی را به قابلیت در تحقیق ترجیح می دهند. بسیاری از دانشکده های حرفه ای، وابستگی دانشگاهی ندارند و اکثراً مدرک دکترای روان شناسی \(\text{(Psy.D.)}\) می دهند.

مدرک دکترای روان شناسی Psy.D.degree

مدرکی سطح بالا در روان شناسی که رقیبی برای مدرک دکترای فلسفه \(\text{(ph.D.)}\) سنتی تحقیق گرا محسوب می شود.

مددکاران اجتماعی روان پزشکی Psychiatric social workers

گروهی از متخصصان بهداشت روانی که در زمینه تشخیص روان پزشکی و روان درمانی انفرادی و گروهی آموزش دیده اند. مدت آموزش مددکاران اجتماعی در مقایسه با روان شناسان و روان پزشکان نسبتاً کوتاه است و به دو سال دوره فوق لیسانس محدود می شود. مددکاران اجتماعی درگیری زیادی با زندگی روزمره بیماران دارند و بیشتر بر نقش عوامل اجتماعی و محیطی در مشکلات بیماران متمرکزند.

روان پزشک Psychiatric

پزشکی که در زمینه تشخیص و درمان اختلالات روانی آموزش دیده باشد. روان پزشکان به دلیل پیشینه پزشکی خود می توانند برای تسکین مشکلات رفتاری یا ناراحتی های روانی دارو تجویز کنند.

درمانگاه روانی Psychological Clinic

درمانگاهی که براساس برنامه آموزشی روان شناسی بالینی کار می کندو کارکنانش را دانشجویان روان شناسی بالینی ، اعضای هیئت علمی و سایر متخصصان تشکیل می دهند . درمانگاه روانی محیطی برای دانشجویان روان شناسی بالینی فراهم می آوردتا با سنجش، درمان و ارایه خدمات مشاوره ای به مردم ، بر تجارب عملی خود بیفزایند.

گرایش نظری Theoretical Orientation

منظور از گرایش نظری ، چهارچوب نظری خاصی است که روان شناس در مفهوم بندی و درمان مشکلات مراجعان به آن تکیه می کند. برخی از گرایش های نظری عبارتند از گرایش روان پویشی ، شناختی ، رفتاری، میان فردی ، نظام گرایی و التقاطی / ادغامی.

پایگاه های قابل توجه وب
• Accredited internship programs
• Accredited doctoral training programs in clinical psychology
• Financial aid resources
• Getting in to graduate school in psychology
• Graduate Record Examination (GRY) information

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز