خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


به همسرتان دروغ نگویید

به همسرتان دروغ نگویید
مرکز شنیداری در مردان فقط در نیمکره چپ مغز قرار دارد. در حالی که زنان برای شنیدن، از دو نیمکره مغز بهره می گیرند. قدرت شنوایی همانند قدرت گویش در زنان، قوی تر ازمردان است.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار
خانم ها علائم دیداری، شنیداری،کلامی و غیرکلامی را به سرعت می گیرند و هماهنگی یا عدم هماهنگی بین آن ها را به راحتی در افراد تشخیص می دهند. به طور مثال مادران با صدایی کوچک و یا صدای گریه کودک، به سرعت از خواب بیدارمی شوند و حتی اگر کودک در دوردست باشد، از گریه کودک متوجه حال او می شوند؛ در حالی که وقتی پدردر خواب باشد، صدای گریه کودک را نمی شنود مگر این که صدای گریه، خیلی بلند باشد.


در نتیجه در گفت وگوهای رودرو با توجه به این که مغز زن، صداها را به سرعت تفکیک و طبقه بندی می کند و حرکت های بدن و ایما و اشاره طرف مقابل را زیر نظر می گیرد؛ هماهنگی یا نا هماهنگی بین گفتار و نشانه های دیداری و غیرکلامی نهفته در کلام را به راحتی تشخیص می دهد و می فهمد که شوهر یا طرف مقابل به او راست یا دروغ می گوید!
عواطف مرد در نیمکره راست مغز ولی عواطف زن در دو نیمکره مغز قراردارد این امر به زن کمک می کند که از قدرت عواطف و احساس قوی تری برخوردار شود و به مرد نیز کمک می کند که از احساسات خود به صورت مستقل استفاده کند. به طوری که مرد، عواطف خود را با خویشتن داری دربرخورد با مشکل ها، مشاجره ها، خوشحالی، سخن گفتن ها و ...به طور معمول کم تر دخالت می دهد؛ درحالی که زن، هم زمان با دیگر فعالیت ها،حتی درمسائل بسیار جدی، احساس های خود را دخالت می دهد.
زنان پیام های نامحسوس را قوی تر از آقایان می گیرند و به نکات ناگفته، بهتر پی می برند؛ به عبارتی حس ششم در زنان قوی تر از مردان است.
به همسرتان دروغ نگویید، تا راز و دروغ تان فاش نشود. چرا که برای پنهان ساختن دروغ گویی، از چهره بیش از سایر قسمت های بدن استفاده می شود؛ هر کسی به صورت ناخودآگاه از تبسم، سر تکان دادن، حالت های چشم و چشمک زدن، برای پنهان ساختن دروغ استفاده می کند. عدم هماهنگی بین حرکت های بدن و نشانه های صورت و تن صدا، این پنهان کاری را آشکارمی سازد.
خانم ها از طریق احساس قوی خود، دگرگونی یا تغییرها را دردیگران را به سرعت متوجه می شوند. زنان باتوجه به نوع روابط زوج های دیگر و تغییرهای جسمی و روانی آنان، به راحتی پی می برند که کدام یک از آنان با هم صمیمی هستند؛ کدام یک از هم خشمگین و ناراحت هستند و کدام یک تظاهر به دوستی وصمیمیت می کنند، کدام یک حسود هستند، کدام یک برتری جو هستند. مردان در هنگام گوش دادن، خونسرد بوده و سعی دارند بر اوضاع مسلط باشند و چهره شان دچار تغییر نشود، در این حالت، حتی ممکن است مردان بی احساس جلوه کنند. در حالی که، چهره زنان هنگام حرف زدن و گوش دادن، حالت های خاصی به خود می گیرند و حالت های ناراحتی، ترس، خشم، تعجب و لذت در چهره آنان قابل مشاهده است.
ارتباط بین دو نیمکره مغز در زنان، حدود پانزده درصد بیش تر از مردان است. به علاوه استقرار مراکز عواطف، گویایی و شنیداری برای زنان در دونیمکره مغز، باعث شده که زنان هم زمان هم می توانند صحبت کنند و هم
قادرند به صحبت های دیگران گوش فرا دهند. احساس های خود را به راحتی نشان دهند و چند کار دیگر را هم زمان انجام دهند.

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز