خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


راه حل خطای: مقدار فیلد «نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده(J)» با اطلاعات سامانه منطبق نیست.

راه حل خطای: مقدار فیلد «نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده(J)» با اطلاعات سامانه منطبق نیست.
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به راه حل خطای عدم انطباق نرخ مالیات بر ارزش افزوده می پردازیم.کد خطا: 0304401
شرح خطا: مقدار فیلد «نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده(J)» با اطلاعات سامانه منطبق نیست.

راه حل:


این خطا دو دلیل دارد. دلیل اول اینست که مقدار نرخ مالیات کالای مربوطه در فاکتور شما با نرخ ارزش افزودۀ آن کالا در اطلاعات سامانۀ https://stuffid.tax.gov.ir یکی نمی باشد. اگر مطمئن هستید که نرخ ارزش افزودۀ شما در داخل سامانه و فاکتور یکسان هستند، به سراغ راه حلی که در ادامه آمده است بروید. این مشکل از داخل کار پوشه حل می شود و به اطلاعات پرونده مالیاتی مرتبط می باشد. در واقع مشکل اصلی عدم ثبت "تاریخ مشمولیت ارزش افزوده" در داخل پرونده مالیاتی می باشد.نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز