خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش جاوا اسکریپت : عملگرها (JavaScript Operators)

آموزش جاوا اسکریپت : عملگرها (JavaScript Operators)
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به موضوع عملگرها (Operators) در زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت می پردازیم. طی این آموزش با عملگرهای ریاضی در جاوا اسکریپت (JavaScript Arithmetic Operators) ، عملگرهای انتساب (JavaScript Assignment Operators)، عملگرهای رشته ای (JavaScript String Operators)، عملگرهای مقایسه ای (JavaScript Comparison Operators) و عملگرهای منطقی (JavaScript Logical Operators) می پردازیم.

آموزش قبلی : آموزش جاوا اسکریپت : متغیرها (JavaScript Variables)

آموزش بعدی : آموزش جاوا اسکریپت : توابع (JavaScript Functions)نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز