خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش گرامر انگلیسی : am/is/are - تمرین 1

آموزش گرامر انگلیسی : am/is/are - تمرین 1
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث am/is/are می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید.شکل مختصر را بنویسید.

Write the short form (she’s / we aren’t etc).

 1. she is ……….
 2. they are ……….
 3. it is not ……….
 4. that is ……….
 5. I am not ……….
 6. you are not ……….


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Key to Exercises


 1. she’s
 2. they’re
 3. it’s not / it isn’t
 4. that’s
 5. I’m not
 6. you’re not / you aren’tآموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : am/is/are

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : am/is/are - تمرین 2

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز