خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش گرامر انگلیسی : I am doing. present continuous - تمرین 3

آموزش گرامر انگلیسی : I am doing. present continuous - تمرین 3
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال استمراری (present continuous) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاربه تصویر نگاه کنید. جملاتی را دربارۀ جین بنویسید.

Look at the picture. Write Sentences about Jane. Use She’s –ing or She isn’t –ing.

آموزش گرامر انگلیسی : I am doing. present continuous - تمرین 3
 1. (have dinner) ……….
 2. (watch television) ……….
 3. (sit on the floor) ……….
 4. (read a book) ……….
 5. (play the piano) ……….
 6. (laugh) ……….
 7. (wear a hat) ……….
 8. (write a letter) ……….


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Key to Exercises


 1. (have dinner) Jane isn’t having dinner.
 2. (watch television) She’s watching television.
 3. (sit on the floor) She’s sitting on the floor.
 4. (read a book) She isn’t reading a book.
 5. (play the piano) She isn’t playing the piano.
 6. (laugh) She’s laughing.
 7. (wear a hat) She’s wearing a hat.
 8. (write a letter) She isn’t writing a letter.آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : I am doing. present continuous - تمرین 2

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : I am doing. present continuous - تمرین 4

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز