خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش گرامر انگلیسی : I don’t … present simple negative - تمرین 3

آموزش گرامر انگلیسی : I don’t … present simple negative - تمرین 3
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث منفی کردن حال ساده (present simple negative) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید.

نرم افزار سامانه مودیان راهکاردر مورد خودتان جملاتی را بنویسید. از موارد گفته شده استفاده کنید:

Write about yourself. Use:
I never … or I often … or I don’t … very often.

  1. (watch TV) ……….
  2. (go to the theatre) ……….
  3. (ride a bicycle) ……….
  4. (eat in restaurants) ……….
  5. (travel by train) ……….


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Key to Exercises


  1. (watch TV) I never watch TV. / I often watch TV. / I don’t watch TV very often.
  2. (go to the theatre) I never go to the theatre. / I often go to the theatre. / I don’t go to the theatre very often.
  3. (ride a bicycle) I never ride a bicycle. / I often ride a bicycle. / I don’t ride a bicycle very often.
  4. (eat in restaurants) I never eat in restaurants. / I often eat in restaurants. / I don’t eat in restaurants very often.
  5. (travel by train) I never travel by train. / I often travel by train. / I don’t travel by train very often.آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : I don’t … present simple negative - تمرین 2

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : I don’t … present simple negative - تمرین 4

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز