تبدیل درصد به کسر خوش آموز

پاسخنامه کار با درصد

در اینجا پاسخ تمریناتی را داریم که به موضوع کار با درصد می پردازند. برای مشاهدۀ خود سوالات ...

کار با درصد

تمرینات این قسمت در ارتباط با این موضوعات می باشند: تبدیل درصد به اعشار، تبدیل درصد به کسر، تبدیل اعشار به درصد، تبدیل کسر به درصد، کار با دایرۀ درصد و استفاده از آن برای حل مسائل مرتبط با درصد. برای مشاهدۀ پاسخنامه ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi