آموزش صفر تا صد نرم افزار لیبرِ آفیس خوش آموز

آموزش لیبرِآفیس کَلک : قالب بندی شرطی (conditional formatting)

در این آموزش با چگونگی استفاده از قالب بندی شرطی (conditional formatting) در نرم افزار لیبرِآفیس کَلک (LibreOffice Calc) آشنا می شویم. این ویژگی به شما امکان می دهد تا بر اساس مقادیر سلولها، قالب بندی خاصی را بر روی آنها اِعمال نمایید. این ویژگی می تواند جلوه های بصری بسیار خوبی را در سند صفحه گسترده شما ایجاد کند. ...

آموزش لیبرِآفیس کَلک : نکات حذف مقادیر سلولها و خود سلولها

در این آموزش با مسائل مهم در ارتباط با حذف سلولها و همینطور حذف مقادیر سلولها در نرم افزار لیبرِآفیس کَلک (LibreOffice Calc) آشنا می شویم. شما این امکان را خواهید داشت که خود سلول یا محتویات سلولها را حذف کنید. در هنگام حذف محتویات سلولها نیز گزینه های مختلفی در ارتباط به چگونگی حذف محتوا وجود دارد که طی این آموزش بر روی آنها دقیق می شویم. ...

آموزش لیبرِآفیس کَلک : اعتبار سنجی مجدد (Calc detective)

در این آموزش با چگونگی بررسی مجدد اعتبار سنجی ها در نرم افزار لیبرِآفیس کَلک (LibreOffice Calc) آشنا می شویم. برای انجام این کار از ابزاری با نام Calc detective استفاده می کنیم. این ابزار به ما امکان می دهد تا اگر در سلولهایی قوانین اعتبار سنجی رعایت نشده باشند، آنها را برای ما به صورت هایلایت شده نمایش بدهد تا ما امکان شناسایی سریع و تصحیح آن سلولها را داشته باشیم. ...

آموزش لیبرِآفیس کَلک : اعتبار سنجی متنی

در این آموزش با چگونگی اعمال اعتبار سنجی بر روی مقادیر متنی در نرم افزار لیبرِآفیس کَلک (LibreOffice Calc) آشنا می شویم. شما این امکان را دارید تا روی یک سلول، یا یک مجموعه سلول قوانینی را اعمال نمایید تا کاربر صرفاً با الزام آن قوانین بتواند مقادیر متنی را وارد نماید. به عنوان مثال شما می توانید کاربر را مجبور کنید تا در یک سلول تنها مقادیر متنی خاصی را وارد کند و مجاز به وارد کردن سایر مقادیر نب...

آموزش لیبرِآفیس کَلک : اعتبار سنجی اعداد

در این آموزش با چگونگی اعمال اعتبار سنجی بر روی اعداد در نرم افزار لیبرِآفیس کَلک (LibreOffice Calc) آشنا می شویم. شما این امکان را دارید تا روی یک سلول، یا یک مجموعه سلول قوانینی را اعمال نمایید تا کاربر صرفاً با الزام آن قوانین بتواند مقادیر عددی را وارد نماید. به عنوان مثال شما می توانید کاربر را مجبور کنید تا در یک سلول تنها مقادیر بین 0 تا 100 را وارد کند و مجاز به وارد کردن سایر مقادیر نباشد...

آموزش لیبرِآفیس کَلک : تغییر هم زمان چندین برگه

در این آموزش با روش تغییر هم زمان اطلاعات چندین برگه در نرم افزار لیبرِآفیس کَلک (LibreOffice Calc) آشنا می شویم. شما این امکان را دارید تا چندین برگه و یا همۀ برگه ها را یکجا انتخاب نمایید و اقدام به وارد کردن مقادیر و یا تغییر قالب بندی (Formatting) سلولها کنید و این تغییرات به صورت همزمان بر روی کلیۀ برگه هایی که در حالت انتخاب قرار داشته باشند، اعمال خواهند شد. ...

آموزش لیبرِآفیس کَلک : تکنیک های مختلف کپی کردن اطلاعات

در این آموزش با تکنیک های مختلف کپی کردن اطلاعات در نرم افزار لیبرِآفیس کَلک (LibreOffice Calc) آشنا می شویم. ما می توانیم با روش کشیدن و رها کردن توسط ماوس مقادیر سلولها را به سلولهای دیگری کپی یا منتقل کنیم. در این آموزش با تکنیک دیگری برای تولید اعداد ترتیبی آشنا خواهیم شد. ...

آموزش لیبرِآفیس کَلک : صِفرهای قبل از اعداد (Leading zeroes)

در این آموزش با مبحث صفرهای قبل از اعداد در دو وضعیت مختلف در نرم افزار لیبرِآفیس کَلک (LibreOffice Calc) آشنا می شویم. نوع اول اعدادی هستند که متنی می باشند، مانند شماره موبایل، که در این حالت صفر قبل از اعداد کاملا معنا دار می باشند، به این حالت Numbers as text گفته می شود. حالت دیگر حالتی است که شما می خواهید سیستم کدینگی با طول ثابت ایجاد نمایید، در این حالت مبحث Leading zeroes می تواند برای ش...

آموزش لیبرِآفیس کَلک : ویژگی های فریز و اسپلیت

در این آموزش با دو ویژگی کاربردی و خوب در نرم افزار لیبرِآفیس کَلک (LibreOffice Calc) آشنا می شویم. ویژگی فریز کردن به ما این امکان را می دهد تا ردیف اول و ستون اول را در صفحه به صورت ثابت نگهداریم تا پیمایش رکوردهای طولانی برای ما ساده تر باشد. همچنین ویژگی اسپلیت کردن به ما این امکان را می دهد تا صفحه را به صورت افقی یا عمودی دو تکه کنیم و بتوانیم مقادیر سلولها و ردیف ها را با هم مقایسه نماییم....

آموزش لیبرِآفیس کَلک : ذخیره سازی و رمز گذاری فایل ها

در این آموزش به چگونگی ذخیره سازی فایلها در نرم افزار لیبرِآفیس کَلک (LibreOffice Calc) می پردازیم. ضمن این آموزش چگونگی Export کردن فایل های لیبرِآفیس کَلک در سایر فرمتها مانند PDF را نیز خواهیم دید. شما این امکان را نیز خواهید داشت تا بر روی فایل های ذخیره شده رمز قرار بدهید تا هر شخصی که قصد مشاهده آن فایل را داشت تنها با دانستن کلمه عبور این امکان را خواهد داشت. رمزگذاری می تواند برای ویرایش ف...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi