کار با مثلث قائم الزاویه خوش آموز

پاسخنامه هندسه

در اینجا پاسخ تمریناتی را داریم که به موضوع هندسه می پردازند. برای مشاهدۀ خود سوالات ...

هندسه

تمرینات این قسمت در ارتباط با این موضوعات می باشند: مساحت و محیط مثلث، کار با مثلث قائم الزاویه، یافتن وتر مثلث قائم الزاویه، مساحت و محیط مربع، مساحت و محیط مستطیل، مساحت و محیط دایره، مساحت لوزی، مساحت متوازی الاضلاع، مساحت ذوزنقه، حجم مکعب، حجم استوانه، حجم مخروط . برای مشاهدۀ پاسخنامه ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi