خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش گرامر انگلیسی : I am doing. present continuous

آموزش گرامر انگلیسی : I am doing. present continuous
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به مبحث حال استمراری (present continuous) در زبان انگلیسی می پردازیم.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارUnit 3

I am doing (present continuous)


A


آموزش گرامر انگلیسی : I am doing. present continuous
 • She’s eating.
 • She isn’t reading.

آموزش گرامر انگلیسی : I am doing. present continuous
 • It’s raining.
 • The sun isn’t shining.

آموزش گرامر انگلیسی : I am doing. present continuous
 • They’re running.
 • They aren’t walking.

The present continuous is:
am/is/are + doing/eating/running/writing etc.

آموزش گرامر انگلیسی : I am doing. present continuous
 • I’m working. I’m not watching TV.
 • Maria is reading a newspaper.
 • She isn’t eating. (or She’s not eating.)
 • The phone is ringing.
 • We’re having dinner.
 • You’re not listening to me. (or You aren’t listening …)
 • The children are doing their homework.


A


 • او در حال غذا خوردن است.
 • او در حال مطالعه نیست.

 • هوا بارانی است.
 • خورشید نمی تابد.

 • آنها در حال دویدن هستند.
 • آنها در حال پیاده روی نیستند.

 • من در حال کار کردن هستم. من مشغول تماشای تلویزیون نیستم.
 • ماریا در حال خواندن یک روزنامه است.
 • او مشغول غذا خوردن نیست.
 • تلفن دارد زنگ می زند.
 • ما در حال شام خوردن هستیم.
 • تو مشغول گوش دادن به من نیستی.
 • بچّه ها در حال انجام تکالیفشان هستند.


B

am/is/are + -ing = something is happening now:

 • I’m working.
 • She’s wearing a hat.
 • They’re playing football.
 • I’m not watching television.

آموزش گرامر انگلیسی : I am doing. present continuous

Spelling


 • come → coming
 • write → writing
 • dance → dancing
 • run → running
 • sit → sitting
 • swim → swimming
 • lie → lying


B


 • من مشغول کارم.
 • او کلاه پوشیده است.
 • آنها در حال فوتبال بازی کردن هستند.
 • من در حال تماشای تلویزیون نیستم.آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : am/is/are questions - تمرین 5

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : I am doing. present continuous - تمرین 1

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز