خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش گرامر انگلیسی : I am doing. present continuous - تمرین 1

آموزش گرامر انگلیسی : I am doing. present continuous - تمرین 1
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال استمراری (present continuous) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید.این افراد مشغول چه کاری هستند؟ برای کامل کردن جملات از افعال زیر استفاده کنید:

What are these people doing? Use these verbs to complete the sentences:

 • eat
 • have
 • lie
 • play
 • sit
 • wait

آموزش گرامر انگلیسی : I am doing. present continuous - تمرین 1
 1. ………. an apple.
 2. He ………. for a bus.
 3. They ………. football.
 4. ………. on the floor.
 5. ………. breakfast.
 6. ………. on the table.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Key to Exercises


 1. She’s eating an apple.
 2. He’s waiting for a bus.
 3. They’re playing football.
 4. He’s lying on the floor.
 5. They’re having breakfast.
 6. She’s sitting on the table.آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : I am doing. present continuous

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : I am doing. present continuous - تمرین 2

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز