خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش گرامر انگلیسی : ?are you doing - تمرین 1

آموزش گرامر انگلیسی : ?are you doing - تمرین 1
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث چگونگی ایجاد سوال (question) در حال استمراری (present continuous) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید.به تصاویر نگاه کنید و سوالات را بنویسید.

Look at the pictures and write the questions.

آموزش گرامر انگلیسی : ?are you doing - تمرین 1
 1. (you / watch / it?)
  ……….
  No, you can turn it off.
 2. (you / go / now?)
  ……….
  Yes, see you tomorrow.
 3. (it / rain?)
  ……….
  No, not at the moment.
 4. (you / enjoy / the film?)
  ……….
  Yes, it’s very funny.
 5. (that clock / work?)
  ……….
  No, it’s broken.
 6. (you / wait / for a bus?)
  ……….
  No, for a taxi.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Key to Exercises


 1. (you / watch / it?)
  Are you watching it?
  No, you can turn it off.
 2. (you / go / now?)
  Are you going now?
  Yes, see you tomorrow.
 3. (it / rain?)
  Is it raining?
  No, not at the moment.
 4. (you / enjoy / the film?)
  Are you enjoying the film?
  Yes, it’s very funny.
 5. (that clock / work?)
  Is that clock working?
  No, it’s broken.
 6. (you / wait / for a bus?)
  Are you waiting for a bus?
  No, for a taxi.آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : ?are you doing

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : ?are you doing - تمرین 2

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز