آموزش عمومی آموزش ریاضی خوش آموز

جمع کردن اعداد اعشاری

جمع زدن اعداد اعشاری تقریباً به سادگی جمع زدن اعداد صحیح می باشد. تا زمانیکه مساله را به درستی سازماندهی کرده باشید، اوضاع روبراه خواهد بود. برای جمع زدن اعداد اعشاری، این مراحل را پیروی کنید: ...

چهار عمل اصلی با اعداد اعشاری

تمام چیزهایی که تاکنون در مورد جمع، تفریق، ضرب، و تقسیم اعداد صحیح خوانده اید (فصل 3)، در مورد اعداد اعشاری نیز کاربرد دارند. در واقع، در هر مورد فقط یک تفاوت کلیدی وجود دارد: چگونه آن ممیز اعشاری کوچک و مُزاحم را مدیریت کنید. در این بخش، چگونگی انجام چهار عمل اصلی ریاضی را در مورد اعداد اعشاری به شما خواهم گفت. رایج ترین کاربرد استفاده از اعداد اعشاری، زمانی است که شما با پول سر و کار دارید، برا...

گرد کردن اعداد اعشاری (Rounding decimals)

گرد کردن اعداد اعشاری (Rounding decimals) تقریباً مشابه گرد کردن اعداد می باشد. شما از این مهارت در هنگام تقسیم اعداد اعشاری در ادامۀ همین فصل، استفاده خواهید کرد. رایج ترین روش اینست که شما نیاز به گرد کردن یک عدد اعشاری به یک عدد صحیح و یا یک اعداد اعشاری با یک یا دو رقم بعد از اعشار نیاز پیدا می کنید. برای گرد کردن یک عدد اعشاری به یک عدد صحیح، بر روی رقم یکان (ones) و رقم دهم (tenths)، تمرکز ...

تغییر مکان ممیز اعشاری

هنگامی که با اعداد صحیح کار می کنید، می توانید با افزودن یک صفر به انتهای هر عددی، آن عدد را در 10 ضرب کنید. برای مثال: ...

دنباله صفرهای بعد از اعشار (Trailing zeros)

احتمالاً می دانید که می توانید به هر تعداد که بخواهید صفر به ابتدای یک عدد صحیح اضافه کنید و البته عدد مربوطه هم هیچ تغییر نخواهد کرد. برای مثال، سه عدد زیر همگی مقادیر یکسانی دارند: ...

ارزش مکانی در اعداد اعشاری

در فصل 2، در مورد ارزش مکانی (place value) اعداد صحیح دانستید. برای مثال، جدول 1-11 به شما نشان می دهد چگونه عدد صحیح 4672 در جدول ارزش مکانی تجزیه می شود. ...

شمارش دلار و اعداد اعشاری

شما هنگام شمارش پول همواره از اعداد اعشاری استفاده می کنید. و یک روش عالی برای شروع تفکر در مورد اعداد اعشاری، می تواند با دلارها (dollars) و سنت ها (cents) آغاز گردد. به عنوان مثال شما می دانید که $0.50 (بخوانید 50 سِنت) نصف یک دلار می باشد (شکل 1-11 را ببینید)، بنابراین این اطلاعات به شما می گوید: ...

اعداد اعشاری

از آنجا که انسانهای اولیه از انگشتان دستشان برای شمارش استفاده می کردند، سیستم اعداد مبتنی بر عدد 10 می باشد. به همین دلیل است که اعداد به شکل یکان (ones)، دهگان (tens)، صدگان (hundreds)، هزارگان (thousands)، و ... می آیند. یک عدد اعشاری (decimal) - با آن نقطۀ اعشار مفیدش - به افراد اجازه می دهد تا با اعداد کوچکتر از یک کار کنند: یک دهم (tenths)، یک صدم (hundredths)، یک هزارم (thousandths)، و شبیه...

جمع و تفریق اعداد مختلط

یک روش برای جمع و تفریق اعداد مختلط (mixed numbers) اینست که ابتدا آنها را به کسرهای نامتعارف (improper fractions) تبدیل کنیم و سپس با همان روش هایی که در همین فصل آموزش دادیم عملیات را انجام بدهید و در پایان نتیجه را مجدداً به یک عدد مختلط تبدیل کنید. انجام این کار کاملاً صحیح می باشد و شما بدون نیاز به یادگیری به روش جدیدی می توانید از همان روش هایی که قبلاً یاد گرفته اید به سادگی استفاده کنید....

ضرب و تقسیم اعداد مختلط

تمامی روش هایی که تا اینجای این فصل آموزش داده ام هم در مورد کسرهای متعارفی (proper fractions) و هم در مورد کسرهای نامتعارف (improper fractions) کار می کنند. متاسفانه، اعداد مختلط (mixed numbers) موجودات کوچک آزار دهنده ای هستند، و شما باید چگونگی برخورد با آنها را مطابق با شرایط خاص آنها بدانید. (برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اعداد مختلط فصل 9 را ببینید). ...

پیوندها
logo-samandehi