بهترین روش ترک سیگار خوش آموز

ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 6 . اعتیاد به نیکوتین (7)

از عهدۀ رنج های شیمیایی ترک سیگار برآمدن، حتی در هنگامیکه معتاد نیکوتین هستید، کار بسیار آسانی است، هزاران سیگاری در جهان هستند که برای کل عمرشان فقط گاه به گاه سیگار می کشند. آنها هم به همان اندازۀ سیگاری های قهار معتاد نیکوتین هستند. حتی خیلی از سیگاری های سنگین نیز بوده اند که سیگار را ترک کرده اند اما هر از چندی نخی سیگار می کشند، که البته آنها هم هنوز معتاد نیکوتین هستند. همانطور که گفتم،...

ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 6 . اعتیاد به نیکوتین (6)

خیلی از سیگاری ها معتقدند که از مزه و بوی توتون لذت می برند. این یک توهم است. آنچیزی که ما در هنگام یادگیری سیگار کشیدن انجام می دهیم، در حقیقت اینست که به بدنمان آموزش بدهیم تا تدریجاً به بوی بد و مزۀ بد سیگار عادت کند و تحملش کند تا بتواند ما را بسازد، درست مانند معتادان هروئین که تصور می کنند از تزریق هروئین به رگشان لذت می برند. البته ترک اعتیاد هروئین به مراتب سخت تر از سیگار است و در واقع تم...

ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 6 . اعتیاد به نیکوتین (6)

خیلی از سیگاری ها معتقدند که از مزه و بوی توتون لذت می برند. این یک توهم است. آنچیزی که ما در هنگام یادگیری سیگار کشیدن انجام می دهیم، در حقیقت اینست که به بدنمان آموزش بدهیم تا تدریجاً به بوی بد و مزۀ بد سیگار عادت کند و تحملش کند تا بتواند ما را بسازد، درست مانند معتادان هروئین که تصور می کنند از تزریق هروئین به رگشان لذت می برند. البته ترک اعتیاد هروئین به مراتب سخت تر از سیگار است و در واقع تم...

ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 6 . اعتیاد به نیکوتین (5)

موقعیت حتی از این هم بدتر است، چرا که با خاموش کردن سیگار، نیکوتین به سرعت شروع به ترک بدن می کند، و همین مساله برای فرد سیگاری تولید استرس می کند و زنجیره سیگار کشیدن ادامه می یابد. همانطور که قبلاً گفتم، "عادت" وجود ندارد. دلیل اصلی اینکه چرا یک فرد سیگار کشیدن را ادامه می دهد وجود آن هیولای کوچک نیکوتین در درونش می باشد. هر بار مجبور است تا آن هیولا را تغذیه کند. فرد سیگاری خودش تصمیم می گیر...

ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 6 . اعتیاد به نیکوتین (5)

موقعیت حتی از این هم بدتر است، چرا که با خاموش کردن سیگار، نیکوتین به سرعت شروع به ترک بدن می کند، و همین مساله برای فرد سیگاری تولید استرس می کند و زنجیره سیگار کشیدن ادامه می یابد. همانطور که قبلاً گفتم، "عادت" وجود ندارد. دلیل اصلی اینکه چرا یک فرد سیگار کشیدن را ادامه می دهد وجود آن هیولای کوچک نیکوتین در درونش می باشد. هر بار مجبور است تا آن هیولا را تغذیه کند. فرد سیگاری خودش تصمیم می گیر...

ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 6 . اعتیاد به نیکوتین (4)

این شباهت سیگار کشیدن به غذا خوردن باعث می شود تا افراد سیگاری فریب بخورند و باور کنند که در هنگام سیگار کشیدن لذت دریافت می کنند. برای برخی سیگاری ها درک اینکه واقعاً از سیگار کشیدن لذت نمی برند بسیار دشوار است. بعضی استدلال می کنند: "چطور می توانی بگویی لذتی ندارد؟ وقتی من سیگار را روشن می کنم احساس آرامش بیشتری نسبت به قبل می کنم." اگر چه غذا خوردن و سیگار کشیدن بسیار شبیه یکدیگر هستند. در و...

ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 6 . اعتیاد به نیکوتین (4)

این شباهت سیگار کشیدن به غذا خوردن باعث می شود تا افراد سیگاری فریب بخورند و باور کنند که در هنگام سیگار کشیدن لذت دریافت می کنند. برای برخی سیگاری ها درک اینکه واقعاً از سیگار کشیدن لذت نمی برند بسیار دشوار است. بعضی استدلال می کنند: "چطور می توانی بگویی لذتی ندارد؟ وقتی من سیگار را روشن می کنم احساس آرامش بیشتری نسبت به قبل می کنم." اگر چه غذا خوردن و سیگار کشیدن بسیار شبیه یکدیگر هستند. در و...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi