خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری (Present Continuous) - تمرین 3

آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری (Present Continuous) - تمرین 3
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال استمراری (Present Continuous) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارمکالمه ها را کامل کنید.

Complete the conversations.

 1. A: I saw Brian a few days ago.
  B: Oh, did you? .......... these days? (what / he / do)
  A: He’s at university.
  B: .......... ? (what / he / study)
  A: Psychology.
  B: .......... it? (he / enjoy)
  A: Yes, he says it’s a very good course.

 2. A: Hi, Liz. How .......... in your new job? (you / get on)
  B: Not bad. It wasn’t so good at first, but .......... better now. (things . get)
  A: What about Jonathan? Is he OK?
  B: Yes, but .......... his work at the moment. (he / not / enjoy)
  He’s been in the same job for a long time and .......... to get bored with it. (he / begin)

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Key to Exercises


 1. What’s he doing / What is he doing
  What’s he studying / What is he studying
  Is he enjoying

 2. are you getting on
  things are getting
  he isn’t enjoying / he’s not enjoying
  he’s beginning / he is beginning

 1. A: I saw Brian a few days ago.
  B: Oh, did you? What’s he doing these days? (what / he / do)
  A: He’s at university.
  B: What’s he studying? (what / he / study)
  A: Psychology.
  B: Is he enjoying it? (he / enjoy)
  A: Yes, he says it’s a very good course.

 2. A: Hi, Liz. How are you getting on in your new job? (you / get on)
  B: Not bad. It wasn’t so good at first, but things are getting better now. (things . get)
  A: What about Jonathan? Is he OK?
  B: Yes, but he isn’t enjoying his work at the moment. (he / not / enjoy)
  He’s been in the same job for a long time and he’s beginning to get bored with it. (he / begin)

 1. A: چند روز پیش برایان را دیدم؟
  B: اوه، دیدیش؟ اینروزها چکار میکنه؟
  A: در دانشگاه است.
  B: چی میخونه؟
  A: روانشناسی.
  B: آیا رشته شو دوست داره؟
  A: بله، میگه دوره خیلی خوبیه.

 2. A: سلام لیز. اوضاع در شغل جدیدت جطوره؟
  B: بد نیست. اوّلش خوب نبود، اما الان اوضاع بهتر شده.
  A: جاناتان چطور؟ اوضاعش خوبه؟
  B: بله، امّا الان از کارش لذّت نمی بره.
  مدّت خیلی زیادیه که تو این کار هست، و کم کم داره براش خسته کننده می شه.


آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری (Present Continuous) - تمرین 2

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری (Present Continuous) - تمرین 4

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز