خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری و حال ساده 2 - تمرین 1

آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری و حال ساده 2 - تمرین 1
نویسنده : امیر انصاری
در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال ساده و حال استمراری 2 می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارآیا افعالی که زیر آنها خط کشیده شده است، صحیح هستند یا اشتباه؟ هر جا که لازم باشد آنها را تصحیح کنید.

Are the underlined verbs right or wrong? Correct them where necessary.

 1. Nicky is thinking of giving up her job. ..........
 2. Are you believing in God? ..........
 3. I’m feeling hungry. Is there anything to eat? ..........
 4. This sauce is great. It’s tasting really good. ..........
 5. I’m thinking this is your key. Am I right? ..........


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Key to Exercises


 1. OK
 2. Do you believe
 3. OK
 4. It tastes
 5. I think 1. Nicky is thinking of giving up her job.
 2. Do you believe in God?
 3. I’m feeling hungry. Is there anything to eat?
 4. This sauce is great. It tastes really good.
 5. I think this is your key. Am I right? 1. نیکی در مورد ترک کارش فکر می کند.
 2. آیا به خدا اعتقاد دارید؟
 3. احساس گرسنگی می کنم. آیا چیزی برای خوردن هست؟
 4. این سُس عالی است. مزه اش واقعاً خوب است.
 5. فکر کنم این کلید شماست. آیا درست می گویم؟آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری و حال ساده 2

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : حال استمراری و حال ساده 2 - تمرین 2

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز