آموزش ریاضی و فیزیک خوش آموز

بی نهایت: تصور یک داستان بی پایان

فلش های موجود در دو انتهای خط اعداد که به سمت جلو اشاره دارند، به محلی با نام "بی نهایت" اشاره می کنند، که در واقع هیچ محلی نیست، فقط ایدۀ اینکه برای همیشه ادامه دارد، چرا که اعداد برای همیشه ادامه پیدا می کنند. اما در مورد یک میلیون میلیارد تریلیون کوآدریلیون چطور؟ آیا اعداد از این هم بالاتر می روند؟ پاسخ بله است، چرا که هر عددی را که شما اسم ببرید، می توانید یک واحد به آن اضافه کنید و بزرگتر شود...

درک هیچی یا صفر

یک افزودنی مهم در خط اعداد، عدد 0 می باشد، که به معنای هیچی می باشد. یک لحظه به عقب برگردید و به مفهوم عجیب و غریب هیچی فکر کنید. به این دلیل که - بیش از یکی از فلاسفه به این نکته اشاره داشته است - بنا به تعریف، هیچی وجود ندارد! اما به طور معمول، آن را با عدد صفر، که در شکل 8-1 نیز می توانید ببینید، نشان می دهیم. ...

جمع و تفریق با استفاده از خط اعداد

شما می توانید با استفاده از خط اعداد، عملیات جمع و تفریق های ساده را نشان بدهید. این گامهای اولیه در ریاضی با استفاده از ابزارهای بصری بسیار تقویت می شود. اینجا اصلی ترین چیزی را که باید بیاد داشته باشید، داریم: ...

خط اعداد

همینطور که کودکان رُشد می کنند، با استفاده از انگشتانشان اعداد را می شمارند، تا اینکه معلم ها اغلب یک تصویر از ده عدد اول را مشابه شکل 5-1 جایگزین انگشتان دست می کنند. ...

ضرب کردن سریع با استفاده از توان

در اینجا یک سوال قدیمی داریم که هنوز هم منجر به سورپرایز می شود: فرض کنید که شغلی گیر آورده اید که در روز اول فقط 1 پنی به شما دستمزد می دهند، در روز دوم 2 پنی، در روز سوم 4 پنی، و الی آخر. در واقع هر روز به این شیوه میزان پرداختی به شما دو برابر می شود: ...

اعداد اول

بعضی از اعداد یک دنده و لجوج هستند. درست مثل خیلی از آدمهایی که ممکن است شما هم بشناسیدشان، این اعداد، در برابر اینکه در هر نوع جعبه ای قرار بگیرند مقاومت می کنند. اینها اعداد اول نامیده می شوند. به عنوان مثال عدد 13 را در شکل 4-1 ببینید. ...

اعداد مرکب

برخی از اعداد می توانند در الگوهای مستطیلی قرار بگیرند. ریاضیدانها احتمالاً باید اینگونه اعداد را "اعداد مستطیلی" بنامند، اما در عوض آنها نام "اعداد مرکب" را برای اینگونه اعداد انتخاب کرده اند. به عنوان مثال، 12 یک عدد مرکب می باشد، چون شما می توانید 12 شیء را در مستطیل هایی به دو شکل مختلف که در تصویر 2-1 می بینید، قرار دهید. ...

اعداد مربع

هنگامی که ریاضیات را مطالعه می کنید، دیر یا زود، احتمالاً تمایل خواهید داشت تا از ابزارهای تصویری برای کمک به درک اینکه اعداد چه چیزهایی را به شما می گویند، استفاده کنید. (بعداً در این کتاب و در فصل 16، هنگامی که دربارۀ هندسه و نمودار صحبت می کنیم، به شما نشان خواهم داد که جطور یک تصویر می تواند به اندازۀ هزار عدد ارزش داشته باشد.) خوشمزه ترین کمک های تصویری که شما می توانید پیدا کنید، آن شیرینی ...

شمارش اعداد با سه، چهار، پنج و ...

بعد از اینکه مفهوم شمارش اعداد با بیش از عدد 1 را یاد گرفتید، می توانید این فرمول را گسترش بدهید. برای مثال، شمارش اعداد با 3 به شکل زیر می باشد: ...

دنبالۀ اعداد زوج، دنبالۀ اعداد فرد

احتمالاً یکی از اولین چیزهایی که در مورد اعداد شنیده اید اینست که همۀ آنها یا زوج هستند و یا فرد. برای مثال، شما می توانید یک تعداد زوج از تیله ها را به دو قسمت مساوی تقسیم نمایید. اما هنگامی که سعی کنید تعداد فردی از تیله ها را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید، همیشه یک تیله تنها در آخر باقی می ماند. در اینجا چند عدد زوج اول آمده اند. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi