آموزش حسابداری آموزش حسابداری خوش آموز

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: رهنمودهای تصمیم گیری

تکمیل چرخه حسابداری فرض کنید شما مالک شرکت موزیک گرک یا شرکت آموزش الکترونیک اسمارت تاچ هستید. شما چگونه می توانید میزان موفقیت کسب و کارتان را اندازه گیری نمایید؟ رهنمودهای تصمیم گیری زیر فرآیند حسابداری را که شما استفاده می کنید تا اطلاعات لازم را که برای تصمیم گیری در زمینه حسابداری بدانها نیاز دارید ، نشان میدهد. ...

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: نسبتهای حسابداری

حسابداری طراحی شده است تا اطلاعاتی را تهیه کند که صاحبان کسب و کارها، مدیران، و وام دهندگان توسط آن اطلاعات تصمیم گیری کنند. یک بانک با توجه به اینکه به کسب و کارها وام می دهد باید بتواند پیش بینی کند که آیا کسب و کار وام گیرنده می تواند اقساط وامش را بپردازد یا نه. اگر شرکت اسمارت تاچ در حال حاضر مقدار زیادی بدهی داشته باشد، نسبت به زمانیکه هیچ بدهی ندارد، باز پرداخت اقساطش را راحتتر می تواند انج...

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: طبقه بندی داراییها و بدهیها (جاری و بلند مدت)

داراییها و بدهیها بر اساس قدرت نقدشوندگی به دو طبقه بندی جاری وبلند مدت تقسیم می شوند. قدرت نقدشوندگی به این معناست که چقدر سریع و چقدر آسان یک حساب می تواند به پول نقد تبدیل شود، زیرا پول نقد، نقدترین دارایی می باشد. حسابهای دریافتنی نسبتآ نقد هستند چون حسابهای دریافتنی به سرعت جمع آوری می شوند. تجهیزات (ملزومات) نقدپذیری کم تری دارند، و اثاثیه و ساختمان ها از آنهم کمتر قدرت نقدشوندگی دارند، زیر...

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: تراز آزمایشی اختتامیه (تراز آزمایشی پس از انجام ثبتهای تعدیلی و بستن حسابها)

چرخه حسابداری می تواند با یک تراز آزمایشی اختتامیه پایان یابد (شکل 4-11 را ببینید). این مرحله اختیاری است. در تراز آزمایشی اختتامیه حسابها به همراه مانده تعدیل شده آنها، بعد از عملیات بستن حسابها، لیست می گردند. ...

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: بستن حسابها

عملیات بستن حسابها در پایان دوره مالی رخ می دهد. بستن حسابها عبارت از انجام ثبتهای مربوط به بستن حسابها در دفتر روزنامه و دفتر کل می باشد و هدف از آن اینست که حسابها را برای دوره مالی بعد آماده کنیم. طی فرآیند بستن حسابها کلیه حسابهای هزینه و درآمد صفر می شوند تا سود خالص هر دوره مالی بصورت جداگانه از سایر دوره های مالی اندازه گیری شود. همچنین طی فرآیند بستن حسابها ، مانده حساب سرمایه بروز می شود....

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: تکمیل چرخه حسابداری (استفاده از کاربرگ برای تهیه صورتهای مالی)

کاربرگ به حسابدارها کمک می کند تا ثبتهای تعدیلی را انجام دهند، صورتهای مالی را تهیه کنند، و حسابها را ببندند. در ابتدا، بیایید تا صورتهای مالی را تهیه کنیم. ما با بازگشت به مثال در حال اجرای شرکت اسمارت تاچ کار خود را شروع می کنیم، که صورتهای مالی آن در شکل 4-7 نشان داده شده است. توجه کنید که این صورتهای مالی با صورتهای مالی که در فصل سه (شکل 3-9 تا شکل 3-11) دیدید، یکسان هستند. ...

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: کاربرگ

حسابدارها معمولآ از یک کاربرگ استفاده می کنند - یک سند با چندین ستون - تا اطلاعات مربوط به صورتهای مالی را خلاصه وار نمایش دهند. کاربرگ یک دفتر روزنامه، دفتر کل، یا یک صورت مالی نیست. کاربرگ صرفآ یک شیوه خلاصه سازی می باشد که در شناسایی حسابهایی که نیاز به تعدیل و تنظیم دارند کمک می کند. یک صفحه گسترده مانند نرم افزار اکسل برای تهیه کاربرگ بخوبی عمل می کند. توجه داشته باشید که کاربرگ یک سند داخلی ...

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: تکمیل چرخه حسابداری

اهداف آموزشی فصل 4 1. تهیه کاربرگ حسابداری 2. استفاده از کاربرگ برای تهیه صورتهای مالی 3. بستن حسابهای درآمد، هزینه و برداشت 4. تهیه تراز آزمایشی بعد از بستن حسابها 5. طبقه بندی داراییها و بدهیها بعنوان جاری و بلند مدت 6. تشریح تاثیر رویدادهای مالی مختلف بر روی نسبت جاری و نسبت بدهی 7. درک ثبتهای معکوس ...

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: رهنمودهای تصمیم گیری

مفاهیم حسابداری و فرآیند تعدیل حسابها نگاهی به نقش شینا برایت بعنوان مالک شرکت اسمارت تاچ بیندازید. فرض کنید که هم اکنون پایان سال مالی اول فرا رسیده است، و شینا برایت میخواهد بداند، شرکت از نظر موقعیت مالی در چه جایگاهی ایستاده است. رهنمودهای تصمیم گیری یک نقشه از فرآیندهای حسابداری را نشان میدهند تا به شینا برایت کمک کند کسب و کارش را مدیریت کند. ...

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ملاحظات اخلاقی در حسابداری تعهدی

رویدادهای مالی می توانند یکسری مسائل اخلاقی را مطرح کنند. حسابدارها باید در شغلشان صادق باشند. تنها اطلاعات صحیح و کامل می تواند به مردم کمک کند تا تصمیمات عاقلانه بگیرند. به مثالهای زیر توجه کنید: شرکت اسمارت تاچ کارش را بخوبی انجام داده است و قصد دارد تا یک دفتر اداری جدید افتتاح کند. فرض کنید که این شرکت نیاز به گرفتن وامی به مبلغ 30.000$ دارد. فرض کنید آژانس آموزش الکترونیک اسمارت تاچ، ه...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi