آموزش ریاضی و فیزیک آموزش حسابان خوش آموز

9.1 نامساوی های خطی با دو متغیر (Linear Inequalities in Two Variables)

چگونه می توانید مقادیر صحیحی از دو آیتم را انتخاب کنید در حالی که هر دوی آن آیتم ها مطلوب شما باشند؟ فرض کنید که می خواهید در یک کلاس موسیقی شرکت کنید و در عین حال در یک باشگاه ورزشی نیز ثبت نام کنید. بودجۀ شما مقداری را که شما می توانید هزینه کنید، محدود می کند. حل کردن یک نامساوی خطی (linear inequality) می تواند به شما کمک کند که ضمن اینکه بودجۀ مورد نظرتان را رعایت می کنید هم به هدف موسیقی و هم...

فصل 9: نامساوی های خطی و درجه دوم (Linear and Quadratic Inequalities)

پاسخ یک مسئله ممکن است یک مقدار واحد نباشد و در مقابل بازه ای از مقادیر باشد. یک مهندس شیمی ممکن است برای کاهش آلاینده ها نیاز به واکنشی داشته باشد که در بازۀ زمانی مشخصی رخ دهد. یک معمار ممکن است ساختمانی را طراحی کند که در مقابل یک باد شدید کمتر از یک فاصلۀ معین کج شود. یک پزشک ممکن است دوز یک دارو را به نحوی تجویز کند که ضمن اینکه ایمن باشد، مؤثر هم باشد و تا زمان مشخصی در بدن باقی بماند. این...

پروژۀ بخش 4: فناوری نانو (Nanotechnology)

لازمۀ انجام این بخش از پروژۀ شما این است که خلاق باشید و از مهارت های ریاضی تان استفاده کنید. دانش تان در ارتباط با سهمی ها و دستگاه های درجه دوم را با اطلاعاتی که در طول این فصل در ارتباط با فناوری نانو جمع آوری کرده اید، ترکیب کنید، و به کمک آن نسخۀ بسیار پیشرفته ای از یکی از اشیاء روزمرۀ زندگی را بسازید. این شیء باید دارای تعدادی خط های راست و سهمی باشد. ...

تمرین 12: آزمون تمرینی فصل 8، پاسخ طولانی

سهمی \(y = -x^2 + 4x + 26.5\) محور \(x\) را در نقاط \(A\) و \(B\) قطع می کند. خط \(y = 1.5x + 5.25\) این سهمی را در نقاط \(A\) و \(C\) قطع می کند. مساحت تقریبی \(\triangle{ABC}\) را تعیین کنید. ...

تمرین 11: آزمون تمرینی فصل 8، پاسخ طولانی

انیمیشن سازهای کامپیوتری شخصیت های بازی ها را طوری طراحی می کنند که توانایی های متفاوت بسیاری داشته باشند. مکانیزم پرش دوبل به شخصیت زیر اجازه می دهد که پرش دوم را زمانی که در هوا قرار دارد انجام دهد و خط سیر اولیه اش را به خط سیر جدیدتری تغییر دهد. ...

تمرین 10: آزمون تمرینی فصل 8، پاسخ کوتاه

برای مشاهدۀ کامل مطلب تمرین 10: آزمون تمرینی فصل 8، پاسخ کوتاه بر روی دکمۀ ادامۀ مطلب کلیک کنید....

تمرین 8: آزمون تمرینی فصل 8، پاسخ کوتاه

در یک روال رقص، طراح رقص دو حرکت پرش "جِتِی" (jeté) را برنامه ریزی کرده است. در ابتدا سوفی (Sophie) پرش می کند و بعد از آن نوح (Noah) پرشش را آغاز می کند. پرش صوفی می تواند با معادلۀ \(h = - 4.9t^2 + 5.1t\) و پرش نوح نیز با معادلۀ \(h = -4.9(t-0.5)^2 + 5.3(t - 0.5)\) مدل سازی شود. در هر دوی این معادله ها، \(t\) زمان در واحد ثانیه و \(h\) ارتفاع در واحد متر می باشد. ...

تمرین 6: آزمون تمرینی فصل 8، پاسخ کوتاه

دانش آموزی تشخیص داد که یکی از پاسخ های یک دستگاه معادلات درجه دوم-درجه دوم \((2,1)\) می باشد. اگر این دستگاه شامل معادلات زیر باشد، مقدار \(n\) را تعیین کنید. $$ 4x^2 - my = 10\\ mx^2 + ny = 20 $$ ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi