آموزش عمومی خوش آموز

کنار هم قرار دادن همۀ مسائل درصد

در بخش قبلی، روش هایی را برای پیدا کردن هر درصدی از هر عددی به شما گفتم. این نوع از مسائل مرتبط با درصدها، رایج ترین نوعشان هستند - به همین دلیل هم آنها را جلوتر مطرح کردم. اما درصدها معمولاً در گسترۀ وسیعی از کاربردهای تجاری مانند بانکداری، املاک، حقوق و دستمزد، و مالیات ها مورد استفاده قرار می گیرند. (در فصل 13 نمونه هایی از کاربردهای واقعی را مورد بحث قرار خواهم داد.) و بسته به آن وضعیت، دو نوع...

حل کردن مساله های درصد

هنگامی که ارتباط بین درصدها و کسرها را بدانید، که در همین فصل در موردش بحث کردیم، می توانید با چند ترفند ساده بسیاری از مسائل درصدها را حل کنید. البته، مسائل دیگر نیاز به کمی کار بیشتر دارند. در این بخش، من چگونگی تشخیص بین مساله های درصد آسان و سخت را به شما می گویم و به شما ابزارهایی را برای حل کردن همۀ آنها ارائه می دهم. ...

تبدیل درصدها به کسرها

تبدیل درصدها به کسرها نسبتاً سر راست است. بیاد بیاورید که قبلاً گفتیم کلمۀ درصد به معنای "از صد" می باشد. بنابراین تبدیل کردن درصدها به کسرها به طور طبیعی شامل عدد 100 می باشد. ...

تبدیل درصدها به اعداد اعشاری

برای تبدیل یک درصد به یک عدد اعشاری، ابتدا علامت درصد (%) را حذف کنید و ممیز اعشاری را دو خانه به سمت چپ حرکت بدهید. این تمام چیزی است که باید بدانید. یادتان باشد که در یک عدد صحیح، ممیز اعشاری در انتهای آن می باشد. برای مثال: ...

تبدیل بین درصدها، اعداد اعشاری، و کسرها

برای حل کردن خیلی از مساله های درصد، نیاز پیدا خواهید کرد که درصد را به یک عدد اعشاری یا یک کسر تبدیل کنید. سپس می توانید آنچه را که در مورد حل کردن مساله های اعداد اعشاری و کسرها می دانید، بکار بگیرید. به همین دلیل است که قبل از آموزش چگونگی حل کردن مساله های درصد، چگونگی تبدیل درصدها را به شما آموزش می دهم. درصدها و اعداد اعشاری روش های خیلی مشابهی هستند که بخشی از کل را نمایش می دهند. این شباه...

رفتار با درصدهای بزرگتر از 100%

100% به معنای "100 از 100" می باشد - به عبارت دیگر، همه چیز. بنابراین هنگامی که به شما می گویم 100% به شما اعتماد دارم، منظورم اینست که کاملاً به شما اعتماد دارم. در مورد درصدهای بیش از 100% چطور؟ خوب، برخی وقتها درصدهای بالای 100% معنایی ندارند. برای مثال، شما نمی توانید بیش از 100% از زمان خود را صرف بازی بسکتبال کنید، تفاوتی هم نمی کند که چقدر ورزش را دوست داشته باشید. 100% تمام زمانی است که ...

درصدها (percents)

مشابه کسرها و اعداد اعشاری، درصدها (percents) روشی برای صحبت کردن در مورد بخشی از یک کل می باشند. کلمۀ درصد (percent) به معنای "از 100" می باشد. بنابراین، اگر شما 50% از چیزی را داشته باشید، در واقع 50 از 100 آن را دارید. اگر شما 25% از آن را داشته باشید، 25 از 100 آن را دارید. البته، اگر شما 100% از چیزی را داشته باشید، شما همۀ آن چیز را دارید. در این فصل، چگونگی کار با درصدها را به شما نشان می ...

تبدیل کسرها به اعداد اعشاری

تبدیل کسرها (fractions) به اعداد اعشاری (decimals) سخت نیست، اما برای انجام آن، باید تقسیم اعداد اعشاری را بدانید. در مورد تقسیم اعداد اعشاری در همین فصل آموزش های لازم ارائه شده است. ...

تبدیل اعداد اعشاری به کسرها

تبدیل یک عدد اعشاری به یک کسر بسیار ساده است. تنها قسمت مهارت آمیز کار، زمانی است که شما باید کسرها را کاهش بدهید (ساده کنید) و یا آنها را به یک عدد مختلط تبدیل کنید. در این بخش، ابتدا موارد ساده را به شما نشان می دهم که کار اضافی لازم ندارند. سپس موارد سختتر را به شما نشان می دهم که نیاز به تغییرات اندکی در کسرها دارید. همچنین یک ترفند عالی برای صرفه جویی در زمان نیز به شما خواهم گفت. ...

تبدیل بین اعداد اعشاری و کسرها

کسرها (Fractions) و اعداد اعشاری (decimals) از این جهت که به شما امکان می دهند، بخشی از کل را نمایش بدهید، مشابه می باشند. معنای این موضوع این می باشد که کسرها و اعداد اعشاری، در خط اعداد بین سایر اعداد قرار می گیرند. هرچند، در عمل، گاهی یکی از این گزینه ها از دیگری مطلوبتر می باشد. برای مثال، ماشین حساب ها عاشق اعداد اعشاری هستند، اما در مورد اعداد کسری چندان مجنون نیستند. برای استفاده از ماشین...

پیوندها
logo-samandehi