آموزش عمومی سلامت و ورزش خوش آموز

14 تمرین بدنسازی با دمبل برای عضلات سرشانه

در ویدئوی زیر 14 تمرین بدنسازی مناسب برای عضلات سرشانه را مشاهده خواهید کرد. ...

حرکات بدنسازی برای رشد و پهنا برای عضلات جلو بازو

در این ویدئو 10 تمرین بدنسازی برای رشد بیشتر و پهنای بیشتر در عضلات جلو بازو را مشاهده خواهید کرد. ...

5 تمرین بدنسازی برای عضلات بالا سینه

اگر عضلات بالا سینه ضعیفی دارید در این ویدئو 5 تمرین عالی برای رشد و حجم بیشتر در عضلات بالا سینه را مشاهده خواهید کرد. لطفا به فرم اجرای حرکات دقت کنید و مطابق با آن تمارین را انجام دهید. ...

9 حرکت تمرینی بدنسازی برای عضلات زیر بغل و پشت

در این ویدئو 9 حرکت مختلف از تمرینات بدنسازی برای عضلات زیربغل را مشاهده می کنید که در حجم کردن و بزرگ کردن این عضلات بسیار مفید هستند. در این ویدئو عضله هدف با رنگ قرمز مشخص شده است و برای هر حرکت تمرینی تعداد ست ها درج شده است. ...

تمرینات بدنسازی برای عضلات شکم

در تمریناتی که در این ویدئو مشاهده می کنید اولا همگی برای عضلات شکم می باشند و ثانیا 30 ثانیه هر حکت تمرینی را انجام دهید و بین ست ها فقط 30 ثانیه باید استراحت کنید تا فشار قابل قبولی به عضله شکم وارد کنید. ...

تمرینات بدنسازی برای باشگاه و منزل

انواع حرکات شنا و غیره را در این ویدئو مشاهده خواهید کرد که مناسب باشگاه و حتی خانه هستند. ...

18 تمرین بدنسازی برای رشد و حجم عضلات سرشانه

همانطور که از وضوع از هم مشخص است، 18 تمرین بدنسازی برای رشد و حجیم کردن عضلات سرشانه مناسب هستند را مشاهده خواهید کرد. اولا همه حرکات فقط با دمبل انجام می شود. حتما به فرم اجحرای تمرین دقت کنید و به همین صورت آنها را اجرا کنید و ثانیا عضلات درگیر نمایش داده می شوند و با رنگ قرمز قابل تشخیص هستند که کدام عضله در اجرای تمرین عضله هدف است. تعداد ست ها و تعداد تکرارها در هر حرکت درج شده است. ...

حرکات تمرینی بدنسازی با دستگاه و وزنه آزاد برای عضلات سینه

در این ویدئو چندین تمرین و حرکت تمرینی بدنسازی که با دمبل، هالتر و دسستگاه را مشاهده خواهید کمرد که برای ساخت عضلات سینه بسیار مناسب هستند. در هر حرکت تمرینی، شما تعداد ست ها و تعداد تکرارها را مشاهده خواهید کرد. ضمن اینکه در هر تمرینی، عضله درگیر و عضله هدف کاملا با رنگ قرمز نمایش داده می شود. بعنوان مثال اگر عضلات بالا سینه ضعیفی دارید، به خوبی می توانید تشخیص دهید که کدام حرکت برای عضلات بالا س...

تمرینات بدنسازی برای عضلات پا

در این ویدئو تمرینات بسیار جالبی برای کل عضلات پا را مشاهده خواهید کرد. در هر حرکت، بصورت انیمیشن عضله درگیر با رنگ قرمز نمایش داده می شود و ضمنا تعداد ست های تمرینی و تعداد تکرارها هم درج شده است. لطفا به فرم صحیح اجرای حرکت هم دقت فرمایید. ...

تمرینات Full body بدنسازی

در این ویدئو تعدادی تمرین بدنسازی که مجموعا برای کل بدن است را مشاهده می کنید. در این تمرینات به نحوه اجرای حرکات و همچنین تعداد ست و تکرارها برای هر حرکت تمرینی نمایش داده می شود توجه کنید. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi