بهترین روش ترک سیگار خوش آموز

ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 42 . بازخوردها طی 12 سال (2)

شبیه اینست که کسی را در حال غرق شدن در یک باتلاق ببینید و تا گردن هم در باتلاق فرو رفته باشد. شما به او کمک می کنید تا بیرون بیاوریدش. او از شما خیلی هم تشکر می کند اما شش ماه بعد دوباره مستقیم در آن باتلاق شیرجه می زند. از قضا وقتی این مرد در جلسه بعدی حضور پیدا کرد گفت: "آیا می توانی باور کنی؟ من به پسرم 1000 پوند پیشنهاد کردم فقط به خاطر اینکه تا تولد 21 سالگی اش سیگار نکشد. او تا 21 سالگی ...

ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 42 . بازخوردها طی 12 سال (1)

از زمان انتشار نسخه اصلی این کتاب، من هم اکنون در حدود 12 سال باز خورد افراد را در اختیار دارم، هم بازخوردهایی که ناشی از مشاوره های خود من است و هم بازخوردهایی که در ارتباط با کتاب ارائه شده اند. در اصل این یک تلاش بود. روش من توسط افرادی که به اصلاح متخصص نامیده می شدند یک روش احمقانه و بدون ارزش ارائه، شناخته می شد. حالا از سراسر جهان افراد سیگاری برای استفاده از مشاوره های من با پرواز خودشان ر...

ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 42 . بازخوردها طی 12 سال (1)

از زمان انتشار نسخه اصلی این کتاب، من هم اکنون در حدود 12 سال باز خورد افراد را در اختیار دارم، هم بازخوردهایی که ناشی از مشاوره های خود من است و هم بازخوردهایی که در ارتباط با کتاب ارائه شده اند. در اصل این یک تلاش بود. روش من توسط افرادی که به اصلاح متخصص نامیده می شدند یک روش احمقانه و بدون ارزش ارائه، شناخته می شد. حالا از سراسر جهان افراد سیگاری برای استفاده از مشاوره های من با پرواز خودشان ر...

ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 41 . هشدار نهایی

هیچ فرد سیگاری، این شانس را ندارد تا به زمان قبل از به دام افتادن باز گردد و در عین حال دانشی را که امروز دارد راجع به آن مساله داشته باشد، و سپس شروع به انتخاب کند. بسیاری از افراد سیگاری که با من مشورت می کنند متقاعد شده اند که اگر من بتوانم به آنها کمک کنم سیگار کشیدن را متوقف کنند، هرگز دیگر رویای سیگار کشیدن را نخواهند داشت، و در عین حال هزاران سیگاری هستند که با موفقیت این عادت را کنار گذاشت...

ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 41 . هشدار نهایی

هیچ فرد سیگاری، این شانس را ندارد تا به زمان قبل از به دام افتادن باز گردد و در عین حال دانشی را که امروز دارد راجع به آن مساله داشته باشد، و سپس شروع به انتخاب کند. بسیاری از افراد سیگاری که با من مشورت می کنند متقاعد شده اند که اگر من بتوانم به آنها کمک کنم سیگار کشیدن را متوقف کنند، هرگز دیگر رویای سیگار کشیدن را نخواهند داشت، و در عین حال هزاران سیگاری هستند که با موفقیت این عادت را کنار گذاشت...

ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 40 . آخرین سیگار (2)

5. تنها دلیلی که باعث می شود ترک سیگار مشکل شود، شک و تردید است. بنابراین، هرگز در تصمیمتان شک نکنید، شما می دانید که تصمیم درستی گرفته اید. اگر شما شروع به شک کردن در آن کنید خودتان را در یک وضعیت بدون برنده شدن، قرار داده اید. اگر شما برای یک سیگار اشتیاق داشته باشید و آن را نداشته باشید بدبخت خواهید شد. حتی اگر آن سیگار را نیز در اختیار داشته باشید، بدبخت تر هم خواهید شد. مهم نیست که از چه روشی...

ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 40 . آخرین سیگار (2)

5. تنها دلیلی که باعث می شود ترک سیگار مشکل شود، شک و تردید است. بنابراین، هرگز در تصمیمتان شک نکنید، شما می دانید که تصمیم درستی گرفته اید. اگر شما شروع به شک کردن در آن کنید خودتان را در یک وضعیت بدون برنده شدن، قرار داده اید. اگر شما برای یک سیگار اشتیاق داشته باشید و آن را نداشته باشید بدبخت خواهید شد. حتی اگر آن سیگار را نیز در اختیار داشته باشید، بدبخت تر هم خواهید شد. مهم نیست که از چه روشی...

ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 40 . آخرین سیگار (1)

آیا در مورد زمان بندی ترک سیگار تصمیم گرفته اید، شما الآن آماده هستید تا آخرین سیگارتان را بکشید. قبل از اینکه این کار را انجام بدهید، دو مورد ضروری زیر را بررسی کنید: ...

ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 40 . آخرین سیگار (1)

آیا در مورد زمان بندی ترک سیگار تصمیم گرفته اید، شما الآن آماده هستید تا آخرین سیگارتان را بکشید. قبل از اینکه این کار را انجام بدهید، دو مورد ضروری زیر را بررسی کنید: ...

ترجمۀ کتاب روش ساده ترک سیگار نوشتۀ آلن کار : فصل 39 . لحظۀ وحی (2)

در حالت ایده آل اگر شما تمامی دستور العمل ها را دنبال کنید و به طور کامل روان شناسی را درک کنید، فوراً برای شما اتفاق خواهد افتاد. امروزه در مشاوراتم به سیگاریها می گویم که حدود 5 روز طول می کشد تا رنج های فیزیکی ترک سیگار از بین بروند و در حدود 3 هفته زمان می برد تا یک سیگاری سابق به طور کامل آزاد شود. از یک جهت من این نوع دستورالعمل ها را دوست ندارم. می توانند دو مشکل بوجود بیاورند. اول اینکه...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi