خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


1.1 توابع و نمودارهای آنها

1.1 توابع و نمودارهای آنها
نویسنده : امیر انصاری
توابع ابزاری برای توصیف دنیای واقعی با عبارات ریاضی می باشند. یک تابع را می توان به اشکال مختلفی نشان داد: یک تابع را می توان به شکل یک معادله، یک نمودار، یک جدول عددی، یا یک توصیف شفاهی نمایش داد. در طول این کتاب از هر چهار شکل توابع که در اینجا ذکر شدند استفاده خواهیم کرد.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار
توابع رایج (Common Functions)


برخی از توابع مهم هستند که در حسابان به وفور مورد استفاده قرار می گیرند. در اینجا به آنها اشاره خواهیم کرد و برای هر کدام توضیحاتی را به اختصار خواهیم آورد.
نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.