نویسنده: گروه زبان خوش آموز خوش آموز

یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 3-1: معرفی کردن به زبان رسمی(Dialogue 1-3: Formal Introductions)

برای مشاهدۀ کامل مطلب یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 3-1: معرفی کردن به زبان رسمی(Dialogue 1-3: Formal Introductions) بر روی دکمۀ ادامۀ مطلب کلیک کنید....

یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 2-1: سلام و احوال پرسی و خداحافظی کردن غیر رسمی(Dialogue 1-2: Informal Greetings and Farewells)

برای مشاهدۀ کامل مطلب یادگیری انگلیسی آمریکایی-مکالمات و دیالوگ های روزمره- مکالمه 2-1: سلام و احوال پرسی و خداحافظی کردن غیر رسمی(Dialogue 1-2: Informal Greetings and Farewells) بر روی دکمۀ ادامۀ مطلب کلیک کنید....

گروه زبان خوش آموز
نویسنده : گروه زبان خوش آموز
دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi