آموزش عمومی آموزش ریاضی پایه خوش آموز

ساده کردن عبارات جبری

همینطور که عبارات جبری پیچیده تر می شوند، ساده کردن آنها می تواند کار کردن با آنها را آسان تر کند. ساده کردن (Simplifying) یک عبارت یعنی آن عبارت را کوچکتر کنیم تا مدیریت آن آسانتر شود. هنگامی که شروع به حل کردن معادلات جبری (algebraic equations) می کنید، درخواهید یافت که ساده کردن کردن عبارات چقدر حائز اهمیت است. ...

عبارات جبری (Algebraic Expressions)

در فصل 5، عبارات حسابی (arithmetic expressions) را به شما معرفی کردم: رشته ای از اعداد و عملگرها که می توانند ارزیابی گردند یا در یک سمت یک معادله قرار بگیرند. برای مثال: ...

جبر و عبارات جبری

شما هرگز اولین عشقتان، اولین ماشینی که خریدید، یا اولین x خود را فراموش نخواهید کرد. متاسفانه برای خیلی از مردم، به یاد آوری اولین x در جبر، شبیه به یاد آوری اولین عشقشان است که او را در اولین قرارشان در مهمانی آخر سال دبیرستان، قال گذاشته است، یا شبیه به یاد آوری اولین ماشینشان است که جایی در مکزیک خراب شده باشد. مشهورترین حقیقت در مورد جبر اینست که برای نمایش اعداد از حروف الفبا همچون x استفاد...

عملیات مجموعه ها

در علم حساب (arithmetic)، چهار عمل اصلی (جمع، تفریق، ضرب، و تقسیم) به شما امکان می دهند تا اعداد را در روشهای مختلفی با یکدیگر ترکیب کنید (برای کسب اطلاعات بیشتر فصل های 3 و 4 را ببینید). نظریه مجموعه ها (Set theory) نیز دارای چهار عملیات مهم می باشد: اجتماع (union)، اشتراک (intersection)، متمم نسبی (relative complement)، و متمم (complement). همچنانکه در مطالعه ریاضی پیش می روید، عملیات های بیشتری...

درک مجموعه ها (Sets)

یک مجموعه (set) یک گردآوری از چیزها می باشد، در هر ترتیبی که چیده شده باشند. این چیزها می توانند ساختمان ها، محافظ گوش، کرم های شب تاب، اعداد، کیفیت شخصیت های تاریخی، نامهایی که با آن برادر کوچکترتان را صدا می زنید، و هر چیز دیگری باشند. شما می توانید یک مجموعه را به چند روش اصلی تعریف کنید: ...

نظریه مجموعه ها (Set Theory)

یک مجموعه (set)، همانطور که از اسمش مشخص است فقط یک مجموعه (گرد آوری) از چیزها می باشد. اما در عین سادگی، مجموعه ها عمیق هستند. در عمیق ترین سطح، نظریه مجموعه ها بنیان (foundation) همه چیز در ریاضیات می باشد. نظریه مجموعه ها روشی را برای صحبت کردن در مورد مجموعه هایی از اعداد، همچون اعداد زوج (even numbers)، اعداد اول (prime numbers)، یا اعداد حسابی (counting numbers) با سهولت و وضوح فراهم نموده...

احتمال پایه (Basic Probability)

احتمال (Probability)، ریاضیاتِ تصمیم گیری در مورد اینست که احتمال وقوع یک رویداد چقدر می باشد. برای مثال: ...

آمار پایه (Basic Statistics)

آمار (Statistics) دانش جمع آوری داده ها و ترسیم نتایج آنها می باشد، به نحوی که داده ها به صورت عینی (objectively) - مبتنی بر حقایق - در یک روش بی طرفانه و قابل بازتولید، اندازه گیری گردند. یک آمار واحد یک نتیجه گیری است که از روی این داده ها ترسیم می گردد. در اینجا چند مثال داریم: ...

آمار و احتمال (Statistics and Probability)

آمار (Statistics) و احتمالات (probability) دو تا از پرکاربردترین و مهمترین کاربردهای ریاضیات می باشند. این دو تقریباً به تمامی جنبه های دنیای واقعی شامل کسب و کارها، زیست شناسی، برنامه ریزی شهری، سیاست، هواشناسی، و بسیاری از موارد مطالعه دیگر، قابل اطلاق می باشند. حتی فیزیک، با اینکه تصور می شود عاری از عدم قطعیت (uncertainty) است، اکنون متکی بر احتمال (probability) است. در این فصل، یک درک پایه ...

کنار هم قرار دادن هندسه و اندازه گیری

مسأله های داستانی معمولاً از شما می خواهند تا از مهارتهای متنوعی استفاده کنید. بنابراین در اینجا مثالی داریم که همه چیزهای این فصل را در کنار یکدیگر قرار داده است: ...

logo-samandehi