آموزش عمومی سلامت و ورزش خوش آموز

حرکات تمرینی با کش-حرکت Side Bend with elastic band

یک حرکت تمرینی عالی برای عضلات شکم و پهلو اجرای این تمرین با کش می باشد که در ویدئو نحوه اجرای آن خواهید دید که پیچیدگی خاصی ندارد. فقط در چندین ست تمرین را برای هر دو طرف خود انجام دهید و استراحت بین ست ها را محدود کنید. ...

حرکات تمرینی با کش-حرکت Side Lying Bend and Stretch with Flex-Band

در این تمرین با کش، روی زمین به پهلو دراز کشیده، سپس دست خود را زیر سرتان قرار دهید. پای پایینی را جمع کرده و سپس با دست بالایی سر کش را گرفته و پنجه پای دیگرتان را داخل کش قرار دهید. سپس در همین حالت بصورت هم زمان هم با دست کش را به طرف بالا و با پا هم کش را به طرف پایین بکشید. نحوه اجرای تمرین را در این ویدئوی کوتاه خواهید دید. ...

حرکات تمرینی با کش-حرکت Resistance Band Side Bend - Overhead

در این تمرین باید پاها را باز کرده، کش را از زیر پاها رد کرده و دو طرف کش را گرفته و دست ها را به بالای سر ببرید. سپس در همین حالت به طرفین خم شوید که فشار به پهلوها وارد شود. نحوه اجرای تمرین را در ویدئوی زیر خواهید دید. ...

حرکات تمرینی با کش-حرکت Landmine 180° with Band

در این تمرین با کش، باید پاها را از هم باز کرده و کش را از زیر پاها رد کرد و با هر دو دست، کش را گرفته و از یک طرف کش را با چرخش بدن بالا برده و در سمت دیگر بدن، کش را پایین بیاورید. نحوه اجرای تمرین را در این ویدئوی کوتاه خواهید دید. ...

حرکات تمرینی با کش-حرکت Kneeling Banded Ab Pulldown

در تمرین قبلی، مشابه همین تمرین را دیدید که مقدار خم شدن به جلو، کم بود ولی در این تمرین، تا زمین به جلو می شوید و موقع بلند شدن، کاملا روی زانوها بر نمی گردید. نحوه اجرای تمرین را در این ویدئوی کوتاه خواهید دید. ...

حرکات تمرینی با کش-حرکت Banded Ab Pull downs

فرم ایستاده این تمرین را در ویدئوی قبلی مشاهده کردید. در این تمرین روی زانوها قرار گرفته، کش را که از بالا آویزان شده را با هر دوست روی شانه نگه داشته حرکت را انجام می دهید. این تمرین هم به انواع مختلفی انجام می شود و در ویدئوی بعدی نوع دیگری از این تمرین را خواهید دید که بیشتر به جلو خم خواهید شد. نحوه اجرای تمرین را در این ویدئوی کوتاه خواهید دید. ...

حرکات تمرینی با کش-حرکت Banded Ab Pulldowns

اگر با تمرینات بدنسازی آشنا باشید، حتما مدل سیم کش این تمرین را در باشگاه ها دیده اید و یا خودتان آن را انجام داده اید. برای اجرای این تمرین باید کش را از میله بارفیکس آویزان کرده و سپس خم شده و از پشت سر، دو طرف کش را با دستانتان گرفته و سپس حرکت کرانچ را انجام دهید. در این ویدئو نحوه اجرای تمرین را خواهید دید. حتما در چند ست و با تکرارهای کتوسط تا زیاد این تمرین را انجام دهید و برای وارد کردن فش...

حرکات تمرینی با کش-حرکت Banded Side Bends

در این تمرین، باید کش را به درازا در دو نقطه گره بزنید، سپس کنار کش ایستاده و از وسط کش را بگیرید و تمرین پهلو را انجام دهید. مشابه همین حرکت درتمرینات بدنسازی با استفاده از دمبل یا سیم کش انجام می شود. ...

حرکات تمرینی با کش-Resistance Band Attached Overhead Side Bend

عینا همین حرکت را با وزنه یا دمبل هم می توانید انجام دهید. همانطور که در تصویر فوق مشاهده می کنید، کش باید در ارتفاعی که مقابل سر باشد، بسته شد و سر دیگر کش با هر دو دست گرفته و به بالای سر ببرید و سپس به طرف مخالف در چندین ست خم شوید که تمرین برای پهلوها است. این تمرین را برای دو طرف خود انجام دهید و نحوه اجرای تمرین را در این ویدئوی کوتاه خواهید دید. ...

حرکات تمرینی با کش-حرکت BAND twists obliques

در این تمرین مانند تصویر فوق، کش را به جایی از پایین گره زده و سپس روی یکی از پاها زانو بزنید به طوری که پای زانو زده، مخالف سمت کش باشد. سپس با دو دست کش را گرفته و دست ها را ساف مقابل سینه گرفته و با چرخش حرکت پهلو را انجام دهید. برگشت حرکت را می توانید در همان خط صاف برگردید و یا اندکی مکث کرده و دست ها را بالاتر برده و به جای اول برگردید. در این ویدئوی کوتاه این حالتها را بصورت کامل خواهید دید...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi