آموزش عمومی سلامت و ورزش خوش آموز

حرکات تمرینی با کش-حرکت Shoulder Bridge One-Leg Circle Band

در این تمرین بیشتر تمرکز به عضلات شکم و عضلات پا می باشد. کش را از زیر یکی از پاها رد کرده و سپس کش را از زیر یکی از پاها رد کرده، یا دو دست که کنار شما قرار می گیرند، دو سر کش را گرفته و در ادامه باسن را از روی زمین بلند کرده و پا را در یک جهت و جهت مخالف بچرخانید. حتما به فرم اجرای تمرین در این ویدئوی کوتاه دقت کرده و به همین صورت تمرین را انجام دهید. ...

حرکات تمرینی با کش-حرکت Rotation Prone Band

در این تمرین باید روی شکم دراز کشید، کش را با دو دست گرفته و یکی از دست ها ثابت بوده و با دست دیگر به پهلو بچرخید که مقاومت کش باعث وارد شدن فشار به پهلو ها می شود. نحوه اجرای تمرین را در این ویدئوی کوتاه مشاهده خواهید کرد. ...

حرکات تمرینی با کش-حرکت Bend and Stretch with Bicep Curl Band

در این تمرین، هدف بیشتر معطوف به عضلات دو سر جلو بازو می باشد. باید که شما روی زمین دراز کشیده، کش را از زیر یکی از پاها رد کرده و البته همان پا را باید از زمین بلند کرده و زانو را صاف کنید. سپس دو سر کش را با دست موافق همان پا گرفته و با خم و راست کردن پاها، تمرین جلو بازو را انجام دهید. نحوه اجرای تمرین را در این ویدئوی کوتاه خواهید دید. ...

حرکات تمرینی با کش-حرکت Kneeling Bend and Stretch with Band

در این تمرین به پهلو قرار گرفته طوری که وزن بدن روی زانو و دست وارد شود(مطابق چیزی که در تصویر فوق مشاهده می کنید). در این تمرین باید شما کش را از زیر پایی که آزاد است رد که و با دست موافق همان پا کش را گرفته و که کش را با پا به سمت پایین می کشید. سر حتما باید با بدن تان در یک راستا باشد. در واقع این تمرین به انضمام تمرینات قبلی و بعدی، تمرکز به عضلات شکم دارد که از زوایای مختلف فشار را وارد می س...

حرکات تمرینی با کش-حرکت Quad Bend and Stretch with Flex Band

در این تمرین باید شما به حالت چهار دست و پا گرفته، کش را از زیر یکی از پاها رد کرده و دو سر کش را با دست مخالف آن پا بگیرید و همزمان که پا را به عقب می برید، دست را به طرف جلو بکشید. در این حرکت تمرکز به عضلات شکم خواهد بود و شما باید این حرکت را برای هر دو پا انجام دهید. نحوه اجرای این تمرین ساده را در این ویدئو خواهید دید. ...

حرکات تمرینی با کش-حرکت Side Twist Sitting with Arm Work Band

در این تمرین با کش که هدف عضلات پهلو است، روی زمین نشسته، پاها را کمی باز و دراز کنید. کش را از زیر پاها رد کرد و دو سر کش را با دستان مخالف بگیرید و سپس به چرخش بالاتنه به هر طرف، دست موافق همان سمت را هم به عقب بکشید. کف دست ها در این حرکت به سمت بالا می باشد. نحوه اجرای این تمرین ساده را در ویدئوی کوتاه زیر خواهید دید. ...

حرکات تمرینی با کش-حرکت Scissors Flex Band

در این تمرین با کش، باز هم باید روی زمین دراز کشیده و فقط کمر روی زمین قرار می گیرد. کش را از زیر پنجه یکی از پاها رد کرده و با دست موافق همان پا، کش را گرفته و دست دیگر را زیر سر برده و بصورت تناوبی، پاها را بالا و پایین ببرید و سپس همین کار را برای پای دیگر کرده و در چند ست تمرین را انجام دهید. ...

حرکات تمرینی با کش-حرکت Double Leg Stretch with Band

در این تمرین، مشابه تصویر روی زمین دراز کشیده و سر و پاها را از روی زمین بلند می کنید و فقط کمر روی زمین قرار می گیرد، کش را از زیر پاها رد کرده و سپس دو سر کش را با دستانتان گرفته و با جمع شدن پاها سمت سینه، دست ها را به پاها نزدیک می کنید و با ساف کردن پاها، دست ها را هم به سمت سر ببرید و کش را با پاها و دست ها، بکشید. حتما تنفس درست را در تمرین رعایت کنید و در چند ست و با استراحت بین ست ها را م...

حرکات تمرینی با کش-حرکت Resistance Band Oblique Side Bend

مشابه همین حرکت را در ویدئوهای قبلی دیده اید. کش را از پایین به جایی گیر داده و به پهلو بایستید و دست موافق سمت کش، دسته کش را گرفته و درست دیگر به صورت صاف یا خبردار، کنار پا قرار گرفته و تمرین پهلو را انجام دهید. ...

حرکات تمرینی با کش-حرکت Rear Side Bends

در این تمرین باید کش را از زیر یکی از پاها رد کرده و با دست مخالف و از پشت، کش را بگیرید، دست دیگر را به سر برده و حرکت پهلو را انجام دهید. نحوه اجرای تمرین را در این ویدئوی کوتاه خواهید دید. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi