خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش حسابان پیشرفته

آموزش حسابان پیشرفته
نویسنده : امیر انصاری
در این دورۀ آموزشی که در واقع ترجمه ای از کتاب حسابان توماس با نام کامل "Thomas’ Calculus Early Transcendentals" می باشد، به آموزش پیشرفتۀ مبحث حساب دیفرانسیل و انتگرال می پردازیم. نویسندۀ اصلی این کتاب جورج بی توماس (George B. Thomas, Jr) می باشد. ویرایش مورد استفاده در اینجا ویرایش سیزدهم این کتاب می باشد. این کتاب به عنوان کتاب درسی در بسیاری از دانشگاه های مطرح دنیا مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین در ایران هم کتاب حسابان توماس یکی از مهمترین مراجع برای درس ریاضیات رشته های مهندسی می باشد و اکثر اساتید از روی آن تدریس می کنند.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاریادداشت مترجم: در این پروژۀ بسیار فراتر از ترجمه عمل شده است و شاخص ترین قسمت آن اینست که تک تک تمرینات کتاب را به صورت تشریحی پاسخ داده ایم که حتی در کتاب اصلی نیز این مسأله وجود ندارد و فقط به پاسخ نهایی تمرینات اشاره شده است و از چگونگی حل تمرین و روش مرحله به مرحلۀ رسیدن به پاسخ سخنی به میان نیامده است.


فهرست مطالب


  1. توابع (Functions)


توجه مهم:

این دورۀ آموزشی به لینک زیر انتقال یافت:
نمایش دیدگاه ها (10 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز