خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


دوره رایگان آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی : مخصوص مبتدیان

دوره رایگان آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی : مخصوص مبتدیان
نویسنده : امیر انصاری
در این دورۀ آموزشی به دستور زبان (گرامر) زبان انگلیسی برای مبتدیان می پردازیم. این دورۀ آموزشی بر اساس کتاب Essential Grammar in Use نوشتۀ Raymond Murphy می باشد. این کتاب یکی از بهترین و پر فروش ترین کتابهای جهان در این زمینه می باشد و قطعاً برای زبان آموزان بسیار مفید و سودمند خواهد بود. این دورۀ آموزشی مبتنی بر مثال های متعدد و تمرین های فراوان می باشد. توصیه ما اینست که شما هم با همین ذهنیت و متناسب با اهداف دوره در درس ها پیش بروید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاردر این دورۀ آموزشی برای هر درس تمرینات مختلفی وجود دارد. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای آموزش مربوطه آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. مهارت شما در حل این تمرینات میزان تسلّط شما بر گرامر انگلیسی را تعیین می کند.

فهرست آموزش های این دوره


Unit 1


 1. am/is/are
 2. تمرین 1
 3. تمرین 2
 4. تمرین 3
 5. تمرین 4
 6. تمرین 5
 7. تمرین 6

Unit 2


 1. am/is/are questions
 2. تمرین 1
 3. تمرین 2
 4. تمرین 3
 5. تمرین 4
 6. تمرین 5

Unit 3


 1. I am doing. present continuous
 2. تمرین 1
 3. تمرین 2
 4. تمرین 3
 5. تمرین 4

Unit 4


 1. are you doing? present continuous questions
 2. تمرین 1
 3. تمرین 2
 4. تمرین 3
 5. تمرین 4

Unit 5


 1. I do. present simple
 2. تمرین 1
 3. تمرین 2
 4. تمرین 3
 5. تمرین 4
 6. تمرین 5

Unit 6


 1. I don’t … present simple negative
 2. تمرین 1
 3. تمرین 2
 4. تمرین 3
 5. تمرین 4
 6. تمرین 5

Unit 7


 1. Do you … ? present simple questions
 2. تمرین 1
 3. تمرین 2
 4. تمرین 3
 5. تمرین 4

Unit 8


 1. I am doing and I do
 2. تمرین 1
 3. تمرین 2
 4. تمرین 3

Unit 9


 1. I have … and I’ve got
 2. تمرین 1
 3. تمرین 2
 4. تمرین 3
 5. تمرین 4
 6. تمرین 5

Unit 10


 1. was/were
 2. تمرین 1
 3. تمرین 2
 4. ...

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.


دسته بندی مطالب خوش آموز